วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550


มอซิลลา ทันเดอร์เบิร์ด (Mozilla Thunderbird) เป็นโปรแกรมสำหรับรับและส่งอีเมล และรับข่าวสารแบบกราฟิกส์ สามารถใช้ได้ในหลายระบบปฏิบัติการ พัฒนาโดยมูลนิธิมอซิลลาและอาสาสมัครอีกหลายร้อยคน ปัจจุบันอยู่ใต้การดำเนินงานของบริษัทมอซิลลา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ควบคู่ไปกับ มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรมค้นดูเว็บ ที่เล็กและเร็วกว่าโปรแกรมทั่วไป และทันเดอร์เบิร์ด ก็มีเป้าหมายเดียวกัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักใช้ทันเดอร์เบิร์ดร่วมกับไฟร์ฟอกซ์ ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ทันเดอร์เบิร์ดได้เปิดตัวเวอร์ชัน 1.0 โดยมียอดผู้ดาวน์โหลดกว่า 500,000 ครั้งใน 3 วันแรก (และ 1,000,000 ครั้งใน 10 วัน)

มอซิลลา ทันเดอร์เบิร์ด ประวัติ
ทันเดอร์เบิร์ด ถูกตั้งเป้าหมายในการพัฒนา ให้เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมลที่เรียบง่าย. ซึ่งมันไม่ใช่โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal information manager). แต่ถ้าต้องการความสามารถพิเศษอื่นๆ ก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพของมันได้ โดยการติดตั้งส่วนขยาย.

ความสามารถ
ทันเดอร์เบิร์ดได้ใช้ตัวกัน Bayesian spam ซึ่งมีประสิทธิภาพในการขจัดอีเมลขยะที่ไม่พึ่งประสงค์ได้

ไม่มีความคิดเห็น: