วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

สังคม
สังคมนั้นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็มีสังคมของกันและกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิตย่อมอยู่รวมกันเป็นสังคม อันที่จริงแล้วถ้าสิ่งมีชีวิตมีจำนวนไม่มากเรื่องราวต่างๆก็คงจะไม่ได้ส่วนประกอบของสังคม แต่เนื่องจากความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็มีจำนวนมาก จึงทำให้บรรดาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการอยู่รวมกันในสังคมนั้นมีจำนวนมาก และเป็นปัญหาที่ทำให้คุณภาพของสังคมเสื่อมลงรวมไปถึงปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบตอสิ่งอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ในแต่ละวันต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายมากมายในแต่ละวัน
ถ้าจะเปรียบเทียบกับสังคมสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้กับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด เช่น ในเรื่องวัตถุที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ดังกล่าวที่ว่า " จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว " ซึ่งคำๆนี้น่าจะสะท้อนให้ว่า จิตใจนั้นจะบรรดาลอะไรก็ได้ย่อมอยู่นอกเหนือทางด้านร่างกายที่ต้องการ หากจิตใจไม่สั่งให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ ร่างกายก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ ถ้าคิดดูให้ดีการที่สังคมเปลี่ยนแปลงนั้นอะไรคือหัวใจ หรือ ข้อสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง นั้นคือจิตใจมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ความคิด การเปลี่ยนแปลงจึงน่าจะเป็นการรองรับใจผู้คนในสังคมปัจจุบันใหดำรงชีวิตรอด สะดวก รวดเร็วขึ้น
ในชีวิตของคนในสังคมที่มีผู้คนมากมาย ในแต่ละวันต่างก็ทำกิจกรรมของตนเอง ตื่นเช้ามาก็ดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเราไม่รู้ว่าคนนี้วันนี้จะไปทำอะไร เจอกับอะไรบ้าง เจอปัญหาอะไรบ้าง แล้วจะรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่านี่นะหรือคือส่วนหนึ่งของสังคม ในแต่ละวันนั้นมีบางคนดีใจ บางคนเสียใจ อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าสมัยนี้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีความอดทนสูงกว่าคนสมัยก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่าสมัก่อนนั้นมีอาชีพทำนา พอถึงฤดูทำนาก็ปลูกข้าวเก็บไว้ คนสมัยก่อนใครมีข้าวเก็บไว้ในยุ้งฉางเพียงพอในแต่ละปีก็อุ่นใจแล้วไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากการทำนา แต่ปัจจุบันวิธีการเลี้ยงชีพเปลี่ยนไป เช่น ทำงานบริษัทได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หากไม่พอก็ต้องทำงานพิเศษเพื่อให้เลี้ยงชีพตัวเองรอดต่อไป ตรงนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัด คนในสมัยปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้วิธีหรือรูปแบบสมัยก่อนได้ เพราะการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เป็นข้อที่เหมือนกันระหว่างปัจจุบันกับสมัยก่อน คือ เกิดมาแล้วก็ต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้ชีวิตตัวเองรอดและมีความสุขเท่านี้คือสิ่งที่ต้องการอันแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น: