วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550

อำเภอท่าหลวง
อำเภอท่าหลวงตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง

ด้านเหนือ อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอลำสนธิ
ด้านตะวันออก อำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี)
ด้านตะวันตก อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม(จังหวัดเสระบุรี)
ด้านใต้ อำเภอมวกเหล็ก และ อำเภอพัฒนานิคม(จังหวัดสระบุรี)

ไม่มีความคิดเห็น: