วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

ไร่
สำหรับไร่ความหมายอื่นดูที่ ไร่ (แก้ความกำกวม)
ไร่ เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของไทย
1 ไร่ มีค่าเท่ากับ
พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 20 วา (40 เมตร)
4 งาน
400 ตารางวา
1/625 ตารางกิโลเมตร (0.0016 ตารางกิโลเมตร)
1,600 ตารางเมตร

ไม่มีความคิดเห็น: