วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550


พุทธศักราช 1743 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1200 - มีนาคม ค.ศ. 1201
มหาศักราช 1122 พ.ศ. 1743 วันเกิด

ไม่มีความคิดเห็น: