วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550


พุทธศักราช 1743 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1200 - มีนาคม ค.ศ. 1201
มหาศักราช 1122 พ.ศ. 1743 วันเกิด

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550


ดูความหมายอื่นของ กาฬสินธุ์ ได้ที่ กาฬสินธุ์ (แก้ความกำกวม)
กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดในภาคอีสาน ของประเทศไทย นับเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่ง โดยมีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี และยังมีแหล่งซากไดโนเสาร์หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ นอกจากนี้ยังรู้จักในด้านโปงลาง
ตามบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ใน พ.ศ. 2336 กาฬสินธุ์ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากเจ้าโสพะมิตรเข้าเฝ้าฯ ถวายสวามิภักดิ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งขึ้นเป็น พระยาไชยสุนทร เจ้าเมืองท่านแรกโดยให้รั้งเมืองสืบไป

จ.กาฬสินธุ์จ.กาฬสินธุ์ หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ 134 ตำบล 1509 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอนามน
อำเภอกมลาไสย
อำเภอร่องคำ
อำเภอกุฉินารายณ์
อำเภอเขาวง
อำเภอยางตลาด
อำเภอห้วยเม็ก
อำเภอสหัสขันธ์
อำเภอคำม่วง
อำเภอท่าคันโท
อำเภอหนองกุงศรี
อำเภอสมเด็จ
อำเภอห้วยผึ้ง
กิ่งอำเภอสามชัย
กิ่งอำเภอนาคู
กิ่งอำเภอดอนจาน
กิ่งอำเภอฆ้องชัย

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550


มอซิลลา ทันเดอร์เบิร์ด (Mozilla Thunderbird) เป็นโปรแกรมสำหรับรับและส่งอีเมล และรับข่าวสารแบบกราฟิกส์ สามารถใช้ได้ในหลายระบบปฏิบัติการ พัฒนาโดยมูลนิธิมอซิลลาและอาสาสมัครอีกหลายร้อยคน ปัจจุบันอยู่ใต้การดำเนินงานของบริษัทมอซิลลา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ควบคู่ไปกับ มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโปรแกรมค้นดูเว็บ ที่เล็กและเร็วกว่าโปรแกรมทั่วไป และทันเดอร์เบิร์ด ก็มีเป้าหมายเดียวกัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักใช้ทันเดอร์เบิร์ดร่วมกับไฟร์ฟอกซ์ ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ทันเดอร์เบิร์ดได้เปิดตัวเวอร์ชัน 1.0 โดยมียอดผู้ดาวน์โหลดกว่า 500,000 ครั้งใน 3 วันแรก (และ 1,000,000 ครั้งใน 10 วัน)

มอซิลลา ทันเดอร์เบิร์ด ประวัติ
ทันเดอร์เบิร์ด ถูกตั้งเป้าหมายในการพัฒนา ให้เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมลที่เรียบง่าย. ซึ่งมันไม่ใช่โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal information manager). แต่ถ้าต้องการความสามารถพิเศษอื่นๆ ก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพของมันได้ โดยการติดตั้งส่วนขยาย.

ความสามารถ
ทันเดอร์เบิร์ดได้ใช้ตัวกัน Bayesian spam ซึ่งมีประสิทธิภาพในการขจัดอีเมลขยะที่ไม่พึ่งประสงค์ได้

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

พระยาประสานดุริยศัพท์
พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เป็นบุตรคนโตของขุนกนกเรขา (ทองดี)กับนางนิ่ม เกิดเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2403 ตรงกับวันอังคาร ณ บ้านเลขที่ 81 ตรอกไข่ ถนนบำรุงเมือง ตำบลหลังวัดเทพธิดา กรุงเทพมหานคร
ท่านได้เรียนปี่ชวากับครูชื่อ "หนูดำ" ส่วนวิชาดนตรีปี่พาทย์อย่างอื่น ได้ศึกษาอย่างจริงจังกับครูช้อย สุนทรวาทิน(บิดาของพระยาเสนาะดุริยางค์)จนบรรลุแตกฉาน ท่านเข้ารับราชการ ตั้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระยศเป็นพระยุพราช ได้ทูลขอพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้นายแปลกเป็นที่ "ขุนประสานดุริยศัพท์" นับจากนั้นก็ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์มาเป็นลำดับ จนได้เป็นที่ "พระยาประสานดุริยศัพท์" เจ้ากรมปี่พาทย์หลวง ในสมัยรัชกาลที่ 6
ความรู้ความสามารถของพระยาประสานดุริยศัพท์นั้น เป็นที่กล่าวขวัญเรื่องลือว่า ท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยฝีมือ ความรู้ ปฏิภาณ ไหวพริบ ท่านเป็นครู และเป็นศิลปินที่หาได้ยากยิ่ง. เมื่อปี พ.ศ. 2428 ท่านได้รับเลือกให้ไปร่วมฉลองครบรอบร้อยปีของพิพิธภัณฑ์เมืองอวิมปลีย์ที่ประเทศอังกฤษผลของการบรรเลงขลุ่ยของท่านเป็นที่พอพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียเป็นอย่างยิ่งถึงกับรับสั่งขอฟังเพลงขลุ่ยเป็นการส่วนพระองค์ในพระราชวังบัคกิ้งแฮมอีกครั้ง การบรรเลงครั้งหลังนี้สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียทรงลุกจากที่ประทับและใช้พระหัตถ์ลูบคอพระยาประสานฯพร้อมทั้งรับสั่งถามว่า เวลาเป่านั้นหายใจบ้างหรือไม่ เพราะเสียงขลุ่ยดังกังวานอยู่ตลอดเวลา
พระยาประสานดุริยศัพท์ได้แต่งเพลงไว้ดังนี้คือ เพลงเชิดจั่น 3 ชั้น พม่าหัวท่อน เขมรราชบุรี ลาวคำหอม ลาวดำเนินทราย เขมรทรงดำเนิน(เขมรกล่อมพระบรรทม) เขมรปากท่อ เขมรใหญ่ ดอกไม้ไทร ถอนสมอ ทองย่อน เทพรัญจวน นารายณ์แปลงรูป แมลงภู่ทอง สามไม้ใน อาถรรณ์ คุณลุงคุณป้า พราหมณ์เข้าโบสถ์ ธรณีร้องไห้ มอญร้องไห้ แขกเห่ อนงค์สุดา วิเวกเวหา แขกเชิญเจ้าย่องหวิด 3 ชั้น เป็นต้น
ความสามารถทางดนตรีของท่านนั้น ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ที่มีความสามารถเป็นทวีคูณขึ้นไป และศิษย์ของท่านเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ พระประดับดุริยกิจ (แหยม วิณิณ) พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) หลวงบรรเลงเลิศเลอ (กร กรวาทิน) พระยาภูมิเสวิน (จิตร จิตตเสรี) อาจารย์มนตรี ตราโมท ครูเฉลิม บัวทั่ง เป็นต้น
พระยาประสานดุริยศัพท์ ป่วยโดยโรคชรา และถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ 65 ปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2467

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550

ดนตรีป็อป

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

ไร่
สำหรับไร่ความหมายอื่นดูที่ ไร่ (แก้ความกำกวม)
ไร่ เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของไทย
1 ไร่ มีค่าเท่ากับ
พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 20 วา (40 เมตร)
4 งาน
400 ตารางวา
1/625 ตารางกิโลเมตร (0.0016 ตารางกิโลเมตร)
1,600 ตารางเมตร

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550


แอนโธนี ชาลส์ ลินตัน โทนี แบลร์ (Anthony Charles Lynton "Tony" Blair) เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร และเป็นอดีตหัวหน้าพรรคแรงงาน
แบลร์สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานหลังจากการเสียชีวิตของหัวหน้าพรรคคนก่อนคือ นายจอห์น สมิท (John Smith) ใน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และเอาชนะนายจอห์น เมเจอร์ (John Major) ของพรรคอนุรักษ์นิยม และเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานคนเดียวที่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ 3 สมัยติดต่อกัน

โทนี แบลร์ พื้นฐานและชีวิตครอบครัว
เหตุการณ์สำคัญ

สนธิสัญญาเบลฟัสต์ หรือเรียกว่า Good Friday Agreement เป็นข้อตกลงด้านสันติภาพระหว่างสหราชอาณาจักร ประเทศไอร์แลนด์ และกลุ่มต่าง ๆ ในไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สมัยของนายเมเจอร์
กฎหมายสิทธิมนุษยชน (1998)
ร่วมกับองค์การนาโต ในสงครามโคโซโว (1999)
ผู้เข้าแข่งขัน
??? ?????

วิทยากรพิเศษประจำสัปดาห์

อาหารและอุปกรณ์การกิน
อุปกรณ์ส่องสว่างและคีมอเนกประสงค์
เครื่องอุปโภค
อุปกรณ์จดบันทึก
อุปกรณ์ตัด ติด ต่อ ห่อหุ้ม
โทรศัพท์มือถือที่ใช้โทรได้เพียงครั้งเดียวไม่เกิน 1 นาที
อุปกรณ์ผูกมัด
ปริศนา ที่จะใช้ในภารกิจที่ 3 ซึ่งมาในรูปของคำอ่านเลขภาษาจีนหลากหลายสี อุปกรณ์ในชุดยังชีพ
ตำลึงทองนำโชค ใช้ธูปจี้กระดาษเป็นรู โดยไม่ให้ทองก้อนหล่นลงมา ผู้ที่ทำทองก้อนตกลงมา 2 คน ตกรอบ

ภารกิจที่ 1
ชนันภรณ์ นักบินฝึกหัดเครื่องบินโบอิ้ง 737 อดีตมิสไทยเเลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2548 ตกรอบคนที่ 1
อานุภาพ อายุรเเพทย์โรงพยาบาลศิริราช ผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์เเผนปัจจุบัน ไทย และจีน ตกรอบคนที่ 2

ผลการแข่งขัน
พระกระโดดกำเเพง สร้างกลไกที่ทำให้กระโดดข้ามกำเเพงไปตกอีกฝั่งหนึ่ง ทีมที่ใช้เวลามากที่สุด ตกรอบ

ภารกิจที่ 2
อันดับ 1 น.ต.ดนุภพ ผู้รักษาความปลอดภัยฐานทัพอากาศ - สมศักดิ์ แชมป์ก่อเจดีย์ทราย ใช้เวลา 53 นาที 51 วินาที
อันดับ 2 โกจนาศ ครีเอทีฟเจ้าของบริษัท - มหิศร นักล่ารางวัลประดิษฐ์หุ่นยนต์ ใช้เวลา 1ชั่วโมง 8 นาที 36 วินาที
อันดับ 3 อิทธินันท์ วิศวกรโครงสร้างสะพาน - อิชยา ผู้จัดการพัฒนายา ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10 นาที 36 วินาที ตกรอบ

ผลการจับคู่และผลการแข่งขัน
ถอดรหัส

อัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 28 ภารกิจที่ 3

น.ต.ดนุภพ ผู้รักษาความปลอดภัยฐานทัพอากาศ (เข้าชิงคนที่ 1)
สมศักดิ์ แชมป์ก่อเจดีย์ทราย (เข้าชิงคนที่ 2)
โกจนาศ ครีเอทีฟเจ้าของบริษัท ตกรอบ
มหิศร นักล่ารางวัลประดิษฐ์หุ่นยนต์ ตกรอบ ผลการแข่งขัน
อ่างอึ่งอ๋องอ๋องอึ่ง

คำว่า อ่าง หมายถึง อ่าง เชิญยิ้ม ดาราตลก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวในการออกเสียง คือเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่อง ซึ่งอ่าง เชิญยิ้มเป็นเจ้าของประโยค อิ่งอ๋องอ๋องอิ่ง
อึ่ง ออกเสียงคล้ายกับเลขหนึ่ง
อ๋อง ออกเสียงคล้ายกับเลขสอง
รหัสนี้ถอดได้เป็น 1221 ภารกิจสุดท้าย - ตอบคำถาม
อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน เป็นที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทย เรื่มก่อสร้างในปี 2531 และเสร็จในปี 2536 ในวิหารเซียนนี้มีรูปหล่อเทพทีได้รับการเบิกเนตรแล้ว 560 องค์ นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่นี่มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่ได้รับมอบจากทางการจีน ถามว่า มีทั้งหมดกี่รายการ
คำตอบ:328 รายการ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2550

เอ็ม (เจมส์ บอนด์)
การแข่งขันคณิตศาสตร์ SEAMEO (SEAMEO Mathematics Olympiad: SEA-MO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นโดย องค์การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Education in Science and Mathematics: SEAMEO RECSAM) โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 3-4 ปีที่ศูนย์เรคแซม รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในการแข่งขันครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2548 มีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม กัมพูชา และพม่า

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550


ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทานะ สิละ สัจจะ ขันติ

ประวัติครูบาเจ้า
ครูบาศรีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมะอันสูงสุดดังปรากฏจากคำอธิษฐานบารมีที่ท่านอธิษฐานไว้ว่า "...ตั้งปรารถนาขอหื้อได้ถึงธรรมะ ยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว..." และมักจะปรากฏความปรารถนาดังกล่าว ในตอนท้ายชองคัมภีร์ใบลานที่ท่านสร้างไว้ทุกเรื่อง อีกประการหนึ่งที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนา คือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง 5 เดือนเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ

คำสอนที่สำคัญ

แต่เรื่องที่ทำให้ครูบาศรีวิชัยเป็นที่รู้จักกันในระยะแรกนั้น เกิดเนื่องจากการที่ท่านต้องอธิกรณ์ ซึ่งระเบียบการปกครองสงฆ์ตามจารีตเดิมของล้านนานั้นให้ความสำคัญแก่ระบบหมวดอุโบสถ หรือ ระบบหัวหมวดวัด มากกว่า และการปกครองก็เป็นไปในระบบพระอุปัชฌาย์อาจารย์กับศิษย์ ซึ่งพระอุปัชฌาย์รูปหนึ่งจะมีวัดขึ้นอยู่ในการดูแลจำนวนหนึ่งเรียกว่าเจ้าหมวดอุโบสถ โดยคัดเลือกจากพระที่มีผู้เคารพนับถือและได้รับการยกย่องว่าเป็น ครูบา ซึ่งหมายถึงพระภิกษุที่ได้รับความยกย่องอย่างสูง ดังนั้นครูบาศรีวิชัยซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นจึงอยู่ในตำแหน่งหัวหมวดพระอุปัชฌาย์ โดยฐานะเช่นนี้ ครูบาศรีวิชัยจึงมีสิทธิ์ตามจารีตท้องถิ่นที่จะบวชกุลบุตรได้ ทำให้ครูบาศรีวิชัยจึงมีลูกศิษย์จำนวนมาก และลูกศิษย์เหล่านี้ก็ได้เป็นฐานกำลังที่สำคัญของครูบาศรีวิชัยในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นแนวร่วมในการต่อต้านอำนาจจากกรุงเทพฯ เมื่อเกิดกรณีขัดแย้งขึ้นในเวลาต่อมา
ส่วนสงฆ์ในล้านนาเองก็มีแนวปฏิบัติที่หลากหลาย เนื่องจากมีการจำแนกพระสงฆ์ตามจารีตท้องถิ่นออกเป็นถึง 18 นิกาย และในแต่ละนิกายนี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มพระที่เป็นสายพระอุปัชฌาย์สืบต่อกันมาในแต่ละท้องที่ซึ่งมีอำนาจปกครองในสายของตนโดยผ่านความคิดระบบครูกับศิษย์ และนอกจากนี้นิกายต่าง ๆ นั้นยังเกี่ยวข้องกับชื่อของเชื้อชาติอีกด้วย เช่น นิกายเชียงใหม่ นิกายขึน (เผ่าไทขึน/เขิน) นิกายยอง (จากเมืองยอง) เป็นต้น
สำหรับครูบาศรีวิชัยนั้นยึดถือปฏิบัติในแนวของนิกายเชียงใหม่ผสมกับนิกายยองซึ่งมีแนวปฏิบัติบางอย่างต่างจากนิกายอื่น ๆ มีธรรมเนียมที่ยึดถือคือ การนุ่งห่มที่เรียกว่า กุมผ้าแบบรัดอก สวมหมวก แขวนลูกประคำ ถือไม้เท้าและพัด ซึ่งยึดธรรมเนียมมาจากวัดดอยแต โดยอ้างว่า สืบวิธีการนี้มาจากลังกา
การที่ครูบาศรีวิชัยถือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะบวชกุลบุตรได้ตามจารีตการถือปฏิบัติมาแต่เดิมนั้น ทำให้ขัดกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2446) เพราะในพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า พระอุปัชฌาย์ที่จะบวชกุลบุตรได้ ต้องได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบการปกครองของสงฆ์จากส่วนกลางเท่านั้น โดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงนั้น ๆ เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ควรจะเป็นอุปัชฌาย์ได้ และเมื่อคัดเลือกได้แล้วจึงจะนำชื่อเสนอเจ้าคณะผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป
การจัดระเบียบการปกครองใหม่ของกรุงเทพฯ นี้ถือเป็นวิธีการสลายจารีตเดิมของสงฆ์ในล้านนาอย่างได้ผล องค์กรสงฆ์ล้านนาก็เริ่มสลายตัวลงทีละน้อยเพราะอย่างน้อยความขัดแย้งต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นระหว่างสงฆ์ในล้านนาด้วยกันเอง ดังกรณี ความขัดแย้งระหว่างครูบาศรีวิชัยกับพระครูมหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นต้น
การต้องอธิกรณ์ระยะแรกของครูบาศรีวิชัยนั้นเกิดขึ้นเพราะครูบาศรีวิชัยถือธรรมเนียมปฏิบัติตามจารีตเดิมของล้านนา ส่วนเจ้าคณะแขวงลี้ซึ่งใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติของกรุงเทพฯ ซึ่งเห็นว่าครูบาศรีวิชัยทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าคณะแขวงลี้ จึงถือว่าเป็นความผิด เพราะตั้งตนเป็นพระอุปัชฌาย์เองและเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อน ครูบามหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลี้กับหนานบุญเติง นายอำเภอลี้ได้เรียกครูบาศรีวิชัยไปสอบสวนเกี่ยวกับปัญหาที่ครูบาศรีวิชัยเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรโดยมิได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ การจับกุมครูบาศรีวิชัยสามารถแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วงเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกือบ 30 ปีและแต่ละช่วงจะมีรายละเอียดของสภาพสังคมที่แตกต่างกัน ทำดีไม่ได้ดี
ครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านเดินทางไปหนแห่งใดก็มีศรัทธาสาธุชนเคารพศรัทธา จากที่ได้ธุดงธ์ไปทั่วแผ่นดินล้านนาได้พบเห็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแผ่นดินล้านนาเก่าแก่ทรุดโทรมลงเป็นอันมาก จึงได้ร่วมกับศรัทธาสาธุชนบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนาไม่อาจจะนับได้ อาทิ บริเวณหน้าวิหารหลวงและพระบรมธาตุ วัดพระธาตุหริภุญชัย (พ.ศ. 2463)
หลังจากกลับจากกรุงเทพฯแล้วไปบูรณะพระเจดีย์ พระธาตุดอยเกิ้ง อำเภอฮอด (พ.ศ. 2464) สร้างวิหารวัดศรีโคมคำพระเจ้าตนหลวง จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2465)บูรณะพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย บูรณะพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2466) วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2467) สร้างธาตุและบันไดนาค วัดบ้านปางพระธาตุเกตุสร้อยแก่งน้ำปิง (พ.ศ. 2468) รวบรวมพระไตรปิฏกฉบับอักษรล้านนาจำนวน 5,408 ผูก (พ.ศ. 2469-2471) บูรณะวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2474) และผลงานชิ้นอมตะคือ การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศรัทธาสานุชนมาร่วมกันสร้างถนนวันละไม่ต่ำกว่า 5,000 คน แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ตามสัจจะวาจา (พ.ศ. 2478) สร้างวิหารวัดบ้านปาง(พ.ศ. 2478 เสร็จปี พ.ศ. 2482) วัดจามเทวี (พ.ศ. 2479) สุดท้าย คือ สะพานศรีวิชัย เชื่อมระหว่างลำพูน (ริมปิง) - เชียงใหม่(พ.ศ. 2481) ที่มาสร้างเสร็จภายหลังจากที่ครูบาศรีวิชัยมรณภาพ (รวมวัดต่างๆที่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์รวม 108 วัด)ต่อมามีผู้เรียกท่านว่า พระศรีวิชัย ชาวบ้านจึงเรียกท่านว่า ครูบาศรีวิชัยบ้าง ครูบาวัดบ้านปางบ้าง ครูบาศีลธรรมบ้างซึ่งเป็นนามที่ชาวบ้านตั้งให้ ด้วยความนับถือ
ผลงานที่เด่นมากของครูบาศรีวิชัยก็คือ การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครูบาศรีวิชัยได้รับคำเรียกร้องจากศรัทธาประชาชน ให้ช่วยดำริและจัดการเรื่องนี้ จึงเริ่มลงมือสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ เชิงดอยสุเทพด้านห้วยแก้ว โดยมี พลตรี เจ้าแก้วเนาวรัตน์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ขุดจอบเป็นปฐมฤกษ์ การสร้างถนนสายนี้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากวันหนึ่งๆ จะมีผู้คนช่วยทำงานประมาณวันละไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ถ้าคิดมูลค่าแรงงานเป็นเงินก็คงมากมายมหาศาลทีเดียว การสร้างทางสายนี้ใช้เวลา 5 เดือน กับ 22 วัน จึงแล้วเสร็จ และเปิดให้รถขึ้นลงได้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2478

การเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ในล้านนา
เริ่มจากครูบามหารัตนากร เจ้าคณะแขวงลี้ จังหวัดลำพูน กับหนานบุญเติง นายอำเภอลี้ ได้เรียกครูบาเจ้าศรีวิชัยไปสอบสวน เกี่ยวกับกรณีที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตร โดยไม่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ ในขณะนั้น พระครูญาณมงคล(ปัญญา) เป็นเจ้าคณะเมืองนครลำพูน กรณีนี้ได้สร้างปมยุ่งยากให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยในเวลาต่อมา เพราะท่านไม่ยอมขึ้นกับส่วนกลาง ยังยึดถือขนบปฏิบัติแบบล้านนาอยู่ ทำให้ถูกเพ่งเล็งจากส่วนกลาง เนื่องจากเป็นพระที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านสูง นำไปสู่การจับกุมครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งสามารถแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี

ความขัดแย้งของคณะสงฆ์ในล้านนา
ครูบาเจ้าศรีวิชัยถูกจับกุมด้วยข้อหาต้องอธิกรณ์ สืบเนื่องจากที่ชาวบ้านและชาวเขามีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน มักนำบุตรหลานไปฝากฝังให้บวชเณรและอุปสมบท เมื่อความทราบถึงเจ้าคณะแขวงและนายอำเภอลี้ ก็กล่าวหาครูบาศรีวิชัยว่าล่วงเกินอำนาจของตน เจ้าคณะแขวง และนายอำเภอลี้ ได้นำกำลังตำรวจเข้าจับกุม โดยนำไปกักขังไว้ที่วัดเจ้าคณะแขวงลี้ได้ 4 คืน จากนั้นจึงส่งท่านให้พระครูบ้านยู้ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เพื่อรับการไต่สวน ซึ่งผลก็ไม่ปรากฏความผิดอันใด หลังจากการไต่สวนครั้งแรกไม่นาน ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ถูกเรียกตัวสอบอีกครั้ง โดยพระครูมหาอินทร์ เจ้าคณะแขวงลี้ เนื่องจากมีหมายเรียกให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยนำลูกวัดไปประชุมเพื่อรับทราบระเบียบกฎหมายใหม่จากนายอำเภอและเจ้าคณะแขวงลี้ แต่ครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ได้ไปตามหมายเรียก และส่งมีผลให้เจ้าอธิการหัววัดที่อยู่ในหมวดอุโบสถของครูบาเจ้าศรีวิชัย ไม่ได้ไปประชุมเช่นกัน เพราะเห็นว่าเจ้าหัวหมวดไม่ไปประชุมลูกวัดก็ไม่ควรไป ดังนั้น พระครูเจ้าคณะแขวง จึงสั่งให้นายสิบตำรวจเมืองลำพูนเข้าไปจับกุมครูบาเจ้าศรีวิชัย นำส่งให้พระครูญาณมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนไต่สวน และกักขังไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญไชย เมืองลำพูน เป็นเวลา 23 วัน ส่วนในครั้งที่สามเกิดขึ้นในปีพุทธศักราชเดียวกัน พระครูเจ้าคณะแขวงลี้ ได้สั่งให้ครูบาเจ้าศรีวิชัย นำลูกวัด เจ้าอธิการหัววัด ตำบลบ้านปาง ซึ่งอยู่ในหมวด ไปประชุมที่วัดเจ้าคณะแขวง ตามพระราชบัญญัติที่จะเพิ่มขึ้น ปรากฏว่าครูบาเจ้าศรีวิชัย ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีก มีผลให้บรรดาหัววัดไม่ไปอีกเช่นกัน เจ้าคณะแขวงและนายอำเภอลี้จึงมีหนังสือฟ้องถึงพระครูญาณมงคล เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงถูกจับขังไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญไชยเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้น พระครูญาณมงคล จึงได้เรียกประชุมพระครูผู้ใหญ่ในจังหวัด เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ และในที่สุด ก็ได้ปลดครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พ้นจากตำแหน่งหัวหมวดวัด มิให้เป็นพระอุปัชฌาย์อีกต่อไป และถูกจับขังต่อไปอีก 1 ปี จะเห็นได้ว่า การที่ครูบาศรีวิชัยถูกจับกุมเนื่องจากความกระด้างกระเดื่อง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าคณะแขวง ตลอดจนไม่สนใจพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ฉบับใหม่ อาจเนื่องด้วยครูบาเจ้าศรีวิชัยมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรม มากกว่าที่จะสนใจในระเบียบแบบแผนใหม่ อีกทั้งท่านยังยึดมั่นกับจารีตแบบแผนแบบดั้งเดิม โดยปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ที่อาจารย์พระอุปัชฌาย์สั่งสอนมา ความสัมพันธ์แบบหัวหมวดวัด ได้สร้างความผูกพันระหว่างพระในชุมชนด้วยกันที่ให้ความเชื่อถือในอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์ที่ถูกแต่งตั้งจากส่วนกลาง เป็นจุดเริ่มต้นของการยืนหยัดที่จะสืบสานจารีตแห่งความเป็นล้านนา

ครูบาเจ้าศรีวิชัย การจับกุมในช่วงแรก พ.ศ. 2451-2453
ในการต้องอธิกรณ์ครั้งที่สอง มีความเข้มข้นและรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการต้องอธิกรณ์ในช่วงแรกถึงสามครั้งสามครา และยังส่งผลเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยมากยิ่งขึ้น มีการเล่าถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ นานาต่อกันไป ทำให้ความนับถือเลื่อมใสในตัวของครูบาเจ้าศรีวิชัยแพร่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อคำเล่าลือทราบถึงเจ้าคณะแขวงลี้และนายอำเภอแขวงลี้ จึงได้เข้าแจ้งต่อพระครูญาณมงคล เจ้าคณะจังหวัดลำพูน โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า ท่านซ่องสุมคนคฤหัสถ์ นักบวช เป็นก๊กเหล่า และใช้เวทมนตร์โหงพราย ดังนั้นในวันที่ 12 มากราคม พ.ศ. 2462 พระครูญาณมงคลได้ออกหนังสือฉบับหนึ่งถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อแจ้งให้ท่านออกจากพื้นที่จังหวัดลำพูนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้กล่าวอ้างถึงพระวินัยแห่งพุทธบัญญัติขึ้นมาว่า ท่านได้กระทำผิดพุทธบัญญัติข้อใดไปบ้าง เจ้าคณะแขวงไม่สามารถเอาผิดได้ จึงเลิกราไปพักหนึ่ง แต่ในเวลาต่อมา เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เรียกครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมลูกวัดเข้าเมืองลำพูน เหตุการณ์ครั้งนี้ ชี้ให้เห็นสถานะตนบุญของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยชัดเจนมากขึ้น เพราะมีการจัดขบวนแห่แหนท่านเข้าสู่เมืองลำพูนของบรรดาภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์อย่างใหญ่โต เมื่อทางบ้านเมืองได้เห็นว่ามีผู้ติดตามท่านมากเช่นนี้ คงตกใจมิใช่น้อย อุปราชมณฑลพายัพได้สั่งย้ายท่านไปยังเชียงใหม่ โดยให้พักอยู่ที่วัดเชตวัน แล้วจึงมอบให้พระครูสุคันธศีล รองเจ้าคณะเชียงใหม่ที่วัดปลากกล้วย (ศรีดอนไชย) ในช่วงที่ถูกจับกุมที่วัดนี้ ได้มีพ่อค้าใหญ่เข้ามาเป็นอุปัฏฐาก ตลอดจนผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมานมัสการเป็นจำนวนมาก ทางฝ่ายที่ทำการดูแลเกรงว่าเรื่องลุกลามใหญ่โต เนื่องจากศรัทธาของชาวบ้านชาวเมือง เจ้าคณะเชียงใหม่และเจ้าคณะมณฑลพายัพได้ดำเนินการส่งท่านไปรับการไต่สวนพิจารณาคดีที่กรุงเทพฯ โดยตั้งข้อหาไว้ 8 ข้อ เนื้อหารวมของข้อกล่าวหา อาทิ ตั้งตัวเป็นพระอุปัชฌาย์ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาต กระด้างกระเดื่องต่อพระราชบัญญัติสงฆ์ และใช้คำกล่าวอ้างของชาวบ้านที่ว่า ท่านมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ทำให้ฝ่ายส่วนกลางหวาดระแวงว่าท่านจะประพฤติตัวเป็น ผีบุญ โดยรวมแล้วท่านหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทุกกระทง และได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการส่วนตัวครั้งหนึ่ง จากการเข้าเฝ้าครั้งนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ส่งสาส์นไปยังกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลาง มีใจความว่า "...วันนี้ฉันได้พบตัวพระศรีวิชัย (14 ก.ค. 2463) ได้ไต่สวนเห็นว่า เป็นพระที่อ่อนโยน ไม่ใช้ผู้ถือกระด้าง ไม่ใช่เจ้าเล่ห์เจ้ากล ไม่ค่อยรู้ธรรมวินัย แต่มีสมณสัญญา พอจะประพฤติอยู่ได้อย่างพระที่ห่างเหินจากสมาคม การตั้งตัวเป็นพระอุปัชฌาย์เองนั้น ด้วยไม่รู้ความหมาย ไม่รู้ประกาศ ทำตามธรรมเนียมคืออุปัชฌายะของเธอ ชื่อสุมนะ เมื่อจะถึงมรณภาพ ได้ตั้งเธอให้ปกครองวัดและบริษัทแทน จนถือว่าได้ตั้งมาจากอุปัชฌายะ เพราะการที่ไม่รู้จักระเบียบแบบแผน ถูกเอาตัวมาลงโทษกักไว้ เกือบไม่รู้ว่าเพราะความผิดอะไร พระอย่างนี้ต้องการอธิบายให้รู้จักผิดชอบ ดีกว่าจะลงโทษ..."
การที่ปล่อยครูบาเจ้าศรีวิชัยกลับภูมิลำเนาเดิม และสามารถจะอาศัยอยู่ในวัดใดก็ได้ นับเป็นการลดความไม่พอใจของประชาชนที่นับถือท่านเป็นอย่างมาก อธิกรณ์ในช่วงระยะที่สองนี้ เหมือนเป็นการทำให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่รู้จักในสังคมเมืองมากขึ้น ช่วยส่งให้บทบาทของท่านโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะในสายตาชาวเมือง มองเห็นว่ากลุ่มพระและชาวบ้านที่ติดตามครูบาเจ้าศรีวิชัยมีจำนวนมาก และมีความหลากหลายทางชนชาติด้วยกัน จากการที่คณะสงฆ์ยอมปล่อยให้กลับภูมิลำเนา ในสายตาของคนท้องถิ่นล้านนาแล้ว กลับเห็นว่า ไม่มีใครสามารถทำอันตรายต่อท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนตนบุญแห่งล้านนาได้ จากการกลับภูมิลำเนา สถานะและบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นที่ศรัทธาสูงสุดในทุกกลุ่มชนของสังคมล้านนา ต่างก็ให้ความเคารพยกย่อง และให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ เป็นอย่างดี เป็นที่น่าสังเกต ครูบาศรีวิชัยยังตั้งอยู่ในปณิธานเดิม คือมุ่งที่จะดำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นล้านนาแบบดั้งเดิมอยู่ แม้จะเป็นในเฉพาะด้านธรรมวินัยของพุทธศาสนาเท่านั้น แม้ท่านจะต้องอธิกรณ์หลายครั้งจากการตีความตามวินัยสงฆ์ของภาคกลาง และถึงแม้ว่าอิทธิพลของส่วนกลางจะเข้ามามีอำนาจควบคุมสงฆ์ในล้านนา จนเกิดการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าในหมู่สงฆ์ล้านนา ก็ไม่ทำให้ท่านสะทกสะท้านต่ออำนาจรัฐจากส่วนกลาง การต้องอธิกรณ์ในช่วงแรกจนถึงช่วงที่สอง แทนที่ปวงชนจะเสื่อมความศรัทธาในตัวครูบาเจ้าศรีวิชัย กลับเป็นว่า ความศรัทธาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมตามแรงบีบคั้นจากส่วนกลาง สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าท่านมุ่งมั่น กอปรกับท่านมีจริยวัตรที่น่าเลื่อมใส กระทั่งพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังทรงชื่นชม ทั้งที่ท่านเองเป็นประมุขส่วนกลาง มีอำนาจที่จะตัดสินหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อการยึดมั่นในแนวทางของท่านครูบาศรีวิชัย เพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกอะไรที่รากฐานแห่งความศรัทธาของท่านจะมีพลังมากขึ้น และที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง ชาวล้านนามองว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ มิได้ประพฤติผิดในธรรมข้อใด แต่ทางส่วนกลางถือว่าท่านต้องอธิกรณ์ ถือได้ว่าเป็นการตีความที่ต่างกันระหว่างชาวล้านนากับผู้ปกครองและคณะสงฆ์จากส่วนกลาง

การจับกุมในช่วงที่สาม พ.ศ. 2478-2479
เมื่อครูบาเจ้าโดนขับออกจากเมืองเชียงใหม่ ครูบาเจ้าได้ปวารณาตนว่าจะไม่กลับไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีก เว้นแต่แม่น้ำปิงจะไหลย้อนกลับ ครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2481 ที่วัดบ้างปาง ขณะมี อายุได้ 60 ปี ตั้งศพไว้ที่วัดบ้านปางนั้นเวลา 1 ปี จึงได้เคลื่อนศพมาตั้งไว้ ณ วัดจามเทวี จนถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 จึงได้รับพระราชทานเพลิงศพ โดยมีประชาชนมาถวายพระเพลิงศพเป็นจำนวนมาก และปราชาชนเหล่านั้น ได้เข้าแย่งชิงอัฏฐิธาตุของท่านพระครูบาศรีวิชัยตั้งแต่ไฟยังไม่มอดสนิท แม้แต่แผ่นดินตรงที่ถวายพระเพลิง ก็ยังมีผู้ขุดเอาไปสักการะบูชา อัฏฐิธาตุของท่านที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน แบ่งไปบรรจุตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินล้านนาดังนี้

ส่วนที่ 1 บรรจุที่ วัดจามเทวี จ.ลำพูน
ส่วนที่ 2 บรรจุที่ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
ส่วนที่ 3 บรรจุที่ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง
ส่วนที่ 4 บรรจุที่ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
ส่วนที่ 5 บรรจุที่ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
ส่วนที่ 6 บรรจุที่ วัดน้ำออกรู จ.แม่ฮ่องสอน
ส่วนที่ 7 บรรจุที่ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จ.ลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

กรุงเทพโพลล์
ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ เป็นหน่วยงานสังกัดสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคมในการผลิตงานวิจัยเชิงสำรวจด้านการสำรวจความคิดเห็น (Poll) ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยการเป็นแหล่งความรู้ พัฒนา และเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสำรวจแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันผลิตงานวิจัยเชิงสำรวจและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆแล้วกว่า 350 เรื่อง และได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐ เอกชนและสื่อมวลชนทุกแขนงในการนำผลสำรวจไปใช้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550


อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ อุโมงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 133,125 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ลักษณะภูมิประเทศ
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร มีลำคลองที่สำคัญหลายสาย เช่น คลองฉวาง คลองลำพูน คลองกิ่งยาว คลองแคระ ภูเขาบางลูกเป็น เขาหินปูน จึงเกิดเป็นถ้ำที่สวยงามน่าพิศวง

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

อำเภอสุไหงปาดี
อำเภอสุไหงปาดี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส

ประชากร
การปกครองของอำเภอสุไหงปาดีมี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน 1 เทศบาล

ต.ปะลุรู มี 8 หมู่บ้าน
ต.สุไหงปาดี มี 12 หมู่บ้าน
ต.โต๊ะเด็ง มี 5 หมู่บ้าน
ต.สากอ มี 12 หมู่บ้าน
ต.ริโก๋ มี 7 หมู่บ้าน
ต.กาวะ มี 6 หมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550

สังคม
สังคมนั้นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็มีสังคมของกันและกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิตย่อมอยู่รวมกันเป็นสังคม อันที่จริงแล้วถ้าสิ่งมีชีวิตมีจำนวนไม่มากเรื่องราวต่างๆก็คงจะไม่ได้ส่วนประกอบของสังคม แต่เนื่องจากความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็มีจำนวนมาก จึงทำให้บรรดาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการอยู่รวมกันในสังคมนั้นมีจำนวนมาก และเป็นปัญหาที่ทำให้คุณภาพของสังคมเสื่อมลงรวมไปถึงปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบตอสิ่งอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ในแต่ละวันต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายมากมายในแต่ละวัน
ถ้าจะเปรียบเทียบกับสังคมสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้กับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด เช่น ในเรื่องวัตถุที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ดังกล่าวที่ว่า " จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว " ซึ่งคำๆนี้น่าจะสะท้อนให้ว่า จิตใจนั้นจะบรรดาลอะไรก็ได้ย่อมอยู่นอกเหนือทางด้านร่างกายที่ต้องการ หากจิตใจไม่สั่งให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ ร่างกายก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ ถ้าคิดดูให้ดีการที่สังคมเปลี่ยนแปลงนั้นอะไรคือหัวใจ หรือ ข้อสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง นั้นคือจิตใจมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ความคิด การเปลี่ยนแปลงจึงน่าจะเป็นการรองรับใจผู้คนในสังคมปัจจุบันใหดำรงชีวิตรอด สะดวก รวดเร็วขึ้น
ในชีวิตของคนในสังคมที่มีผู้คนมากมาย ในแต่ละวันต่างก็ทำกิจกรรมของตนเอง ตื่นเช้ามาก็ดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเราไม่รู้ว่าคนนี้วันนี้จะไปทำอะไร เจอกับอะไรบ้าง เจอปัญหาอะไรบ้าง แล้วจะรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่านี่นะหรือคือส่วนหนึ่งของสังคม ในแต่ละวันนั้นมีบางคนดีใจ บางคนเสียใจ อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าสมัยนี้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีความอดทนสูงกว่าคนสมัยก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่าสมัก่อนนั้นมีอาชีพทำนา พอถึงฤดูทำนาก็ปลูกข้าวเก็บไว้ คนสมัยก่อนใครมีข้าวเก็บไว้ในยุ้งฉางเพียงพอในแต่ละปีก็อุ่นใจแล้วไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากการทำนา แต่ปัจจุบันวิธีการเลี้ยงชีพเปลี่ยนไป เช่น ทำงานบริษัทได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หากไม่พอก็ต้องทำงานพิเศษเพื่อให้เลี้ยงชีพตัวเองรอดต่อไป ตรงนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัด คนในสมัยปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้วิธีหรือรูปแบบสมัยก่อนได้ เพราะการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เป็นข้อที่เหมือนกันระหว่างปัจจุบันกับสมัยก่อน คือ เกิดมาแล้วก็ต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้ชีวิตตัวเองรอดและมีความสุขเท่านี้คือสิ่งที่ต้องการอันแท้จริง

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามข้อความในราชกิจจานุเบกษาระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญของการประกอบกิจการและการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว
อนึ่ง หลังจากพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เพียงวันเดียว ได้เกิดกรณีเว็บไซต์หน้าหลักของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถูกแคร็กเกอร์เจาะระบบ โดยเข้าไปแก้ไขเป็นข้อความชื่นชม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และด่าทอ คมช. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีบางรายให้ความเห็นว่าอาจเป็นการท้าทายพระราชบัญญัติที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ใหม่นี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550


ในคณิตศาสตร์ ค่าสัมบูรณ์ (absolute value) (หรือ มอดุลัส (modulus)) ของจำนวน คือ ผลต่างระหว่างจำนวนนั้นกับ 0 พูดง่ายๆคือ จำนวนที่ไม่มีเครื่องหมายลบ ตัวอย่างเช่น 3 คือค่าสัมบูรณ์ของ 3 และ −3

ค่าสัมบูรณ์ คุณสมบัติ
mbox{if }c = a + bi mbox{ then }|c| = sqrt{a^2 + b^2},! (มอดุลัส)

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550

ภาพยนตร์
รายชื่อเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในเรื่อง (ในวงเล็บคือวันที่ออกฉายรอบปฐมทัศน์):

สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1 : ภัยซ่อนเร้น (The Phantom Menace) (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542)
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 2 : กองทัพโคลนส์จู่โจม (Attack of the Clones) (16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 3 : ซิธชำระแค้น (Revenge of the Sith) (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548)
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 4 : ความหวังใหม่ (A New Hope) (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2520) ในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่า สตาร์ วอร์ส
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 5 : จักรวรรดิโต้กลับ (The Empire Strikes Back) (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2523) ในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่า สตาร์ วอร์ส 2
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 6 : การกลับมาของเจได (Return of the Jedi) (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) ในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่า สตาร์ วอร์ส 3 ชัยชนะของเจได สตาร์ วอรส์ เกร็ดอื่นๆ
ชื่อ "สตาร์ วอร์ส" ในภาษาไทย เขียนตามชื่อที่ปรากฏตามโรงภาพยนตร์

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550

โคลนถล่ม กระบวนการเกิดดินหรือโคลนถล่ม

ฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน)
น้ำในลำห้วยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนเป็นสีของดินภูเขา
มีเสียงดังอื้ออึง ผิดปกติมาจากภูเขาและลำห้วย โคลนถล่มในประเทศไทย
ก่อนวันเกิดเหตุ 3- 4 วันได้เกิดพายุดีเพรสชั่น มีฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องมาหลายวัน ทำให้พื้นดินรวมทั้งเชิงเขาที่ชาวบ้านขึ้นไปปลูกยางพาราบนพื้นที่เดิมที่เปรียบเสมือนฟองน้ำตั้งเอียงที่พอซับน้ำได้พอประมาณเท่านั้น หมดขีดความสามารถในการอุ้มน้ำ น้ำที่อุ้มไว้อย่างเอียงๆ เต็มที่แล้วนั้น นอกจากจะทำให้ดินมีน้ำหนักมากขึ้น ยังลดความฝืดของอณูดินเองกับหล่อลื่นรากพืชที่ช่วยกันต้านแรงดึงดูดของโลกไว้ เมื่อมีฝนระลอกใหญ่ตกเพิ่มเติมลงมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ดังกล่าว จึงทำให้พื้นที่ที่หมดขีดความสามารถในการอุ้มน้ำส่วนบนบางส่วนพังทลายลงมาในรูปของโคลนถล่มพร้อมกับต้นไม้เดิมและต้นยางพาราไหลทลายทับถมลงมาในลักษณะโดมิโน พื้นที่ลาดชันบางส่วนแม้จะแข็งแรงรับนำหนักตัวเองได้พอควรอยู่ก่อน ย่อมไม่อาจรับน้ำหนักโคลนและท่อนไม้ที่ไหลทลักที่มีความเร่งเพิ่มยกกำลังสองตามกฎแรงดึงดูดของโลก นอกจากนี้น้ำส่วนบนที่เบากว่ายังยกระดับสูงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลานับเป็นเพียงนาทีเท่านั้น บ้านเรือนที่ปกติปลูกสูงพอสมควรก็มักถูกทำลายได้มากมายในพริบตาเช่นกัน
แอ่งตำบลกระทูนมีพื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร มีทางน้ำและลำธารหลายสายซึ่งรับน้ำจากเชิงเขาโดยรอบที่เรียกว่าพื้นที่รับน้ำ (Watershed) ที่ประมาณจากแผนที่ภูมิประเทศเพียง 200-300 ตารางกิโลเมตรไหลมารวมที่ช่องระบายน้ำออกจากแอ่งเขาพิปูนที่กว้างเพียงประมาณ70 เมตร ทำให้โคลนและซุงมารวมจุดขวางทางอยู่ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงเกิดสูงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์
เหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อย แต่เป็นที่ตระหนักกันดีในเชิงอุทกศาสตร์และการป้องกันภัยธรรมชาติ ชาวบ้านและทางราชการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงจึงให้ความสำคัญน้อย และมักปล่อยให้มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เสี่ยงนั้นต่อไปอีกเมื่อเวลาเนิ่นออกไปด้วยเหตุผลทางสังคม กฎหมายที่มีอยู่ก็เพียงเพื่อบรรเทาและให้ความช่วยเหลือในระยะสั้น มิได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายในด้านการตั้งถิ่นฐานระยะยาวบนพื้นที่เสี่ยงไว้
ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global warming) แม้จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติระยะยาว แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและการเผาผลานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์จำนวนมหาศาลของมนุษย์กำลังเพิ่มอัตราความเร็วและความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่รุนแรงและค่อนข้างพยากรณ์ได้ยาก ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นนี้มากมายหลายแหล่ง รวมทั้งพื้นที่ที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศไว้แล้วจึงไม่ควรละเลยภัยธรรมชาติประเภทโคลนถล่มอีกต่อไป

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

พ.ศ. 587
พุทธศักราช 587 ใกล้เคียงกับ ค.ศ. 44

วันเกิด

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550


ลุฟต์ฮันซา (Lufthansa)เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมัน และใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรปรองจากกลุ่มแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโคโลญ สายการบินเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์
แอร์แคนาดา • แอร์นิวซีแลนด์ • ออลนิปปอนแอร์เวย์ • เอเชียน่า • ออสเตรียแอร์ไลน์ • บริติชมิดแลนด์ • ล็อตโปแลนด์ • ลุฟต์ฮันซา • สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม • สิงคโปร์แอร์ไลน์ • เซาต์แอฟริกันแอร์เวย์ • สแปนแอร์ • สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ • แท็ปโปรตุเกส • การบินไทย • ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ • ยูเอสแอร์เวย์ สายการบินท้องถิ่น: เอเดรียแอร์เวย์ • บลูวัน • โครเอเชียแอร์ไลน์ สมาชิกในอนาคต: แอร์ไชนา • เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ • ตุรกีแอร์ไลน์ ลุฟท์ฮันซา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
สวนรมณีนาถ เป็นสวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้รับพระราชทานนามว่า "รมณีนาถ" ซึ่งมีความหมายว่า "นางผู้เป็นที่พึ่ง" ตั้งอยู่บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเดิม ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา

ประวัติ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อ ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๓) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ที่ต้องขังจองจำผู้กระทำความผิดต้องควบคู่ไปกับศาลสถิตยุติธรรม ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดซื้อที่ดินตำบลตรอกคำ ทำการก่อสร้าง ทรงส่งพระยาไชยวิชิตสิทธิศาสตรา (นาค ณ ป้อมเพชร)ซึ่งเคยไปรับราชการสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไปดูรูปแบบที่สิงคโปร์ โดยนำแบบเรือนจำ Brixton อันเป็นเรือนจำระดับความมั่นคงสูงสุดมาใช้ การก่อสร้างเสร็จสิ้นสามารถย้ายนักโทษเข้าไปอยู่ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๐๙ และได้รับการขนานนามว่า "คุกกองมหันต์โทษ" หรือเรียกกันว่า "คุกใหม่" มีอายุเก่าแก่ถึง ๑๐๓ ปี และได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายใช้ชื่อว่า "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร"
พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงทัณฑสถานวัยหนุ่มบางเขน หรือ "เรือนจำกลางคลองเปรม" และได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาควบคุมรวมกัน และให้ปรับปรุงพื้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นสวนสาธารณะ จากการที่สวนรมณีนาถได้ดัดแปลงมาจากเรือนจำ ภายในบริเวณสวนจึงยังคงอนุรักษ์แนวรั้วกำแพง ป้อมยาม ซุ้มประตูทางเข้าไว้เป็นสัญลักษณ์ และเป็นส่วนประกอบของสวน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนรมณีนาถ และพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550

ศตวรรษ
ศตวรรษ (จากภาษาสันสกฤต ศต (หนึ่งร้อย) และ วรรษ (ปี) หมายถึงช่วงเวลาติดต่อกัน 100 ปี ในทุกระบบวันที่ ศตวรรษจะถูกกำหนดให้เป็นตัวเลขแบบมีลำดับ ดังนั้น เราจะกล่าวถึง "ศตวรรษที่สอง" แต่ไม่กล่าวว่า "ศตวรรษสอง"
ยังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่มากว่าจะนับปีหลักพัน (เช่น ปี 2000) ว่าเป็นปีแรกหรือปีสุดท้ายของศตวรรษ ความสับสนนี้มีหลักฐานปรากฏทุก ๆ ปี หลังจากปีคริสต์ศักราช 1500 และยิ่งเป็นสิ่งที่สับสนยิ่งขึ้นเมื่อมียุโรปได้มีการนำเลขอารบิกและแนวคิดของศูนย์เข้ามาใช้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
โปห์โยลา (ฟินแลนด์: Pohjola) เป็นชื่อสถานที่ในเทพปกรณัมฟินแลนด์ หมายถึง โปห์ยา (Pohja ทิศเหนือ) ซึ่งหมายความได้ทั้ง ทิศเหนือตามเข็มทิศ, แดนเหนือ (Northland) อันหมายถึงเขตขั้วโลกทั้งหมด และในกาเลวาลาใช้หมายถึง ดินแดนของชาวซามี
ในโลกแห่งความเป็นจริง โปห์โยลาจะครอบคลุมถึงดินแดนแลปแลนด์และคะอินูด้วย อย่างไรก็ตาม เราสามารถถือว่าโปห์โยลาเป็นสถานที่ในเทพปกรณัมล้วน ๆ ได้เช่นกัน ในความหมายนี้ โปห์โยลาคือแหล่งแห่งความชั่วร้าย คือดินแดนหวงห้ามอันหนาวเย็นเป็นนิรันดร์ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปทางทิศเหนือ เป็นไปได้ว่าโรคร้ายและน้ำค้างแข็งมีที่มาจากโปห์โยลานี้ โปห์โยลาเป็นศัตรูกับแวอิเนอแล ดินแดนแห่งกาเลวาลา

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2550

รูดอล์ฟ ดีเซล
รูดอล์ฟ ดีเซล(Rudolf Diesel) เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปี ค.ศ 1858 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ 1913 เป็นชาวเยอรมันคนแรกที่นำเครื่องจักรดีเซลแรงอัดสูงมาใช้ ดีเซลเริ่มพัฒนาเดรื่องจักรเป็นชื่อของตนเอง ในปี ค.ศ. 1892 และได้รับสิทธิบัตรเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงชนิดใหม่ ซึ่งเป็นการจุดระเบิดโดยความร้อนจากการอัดน้ำมันในกระบอกสูบโดยไม่ใช้ประกายไฟหรือหัวเทียน เครื่องยนต์ดีเซลต้นแบบสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1897 ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ภายหลังมีการตั้งโรงงานผลิตเครื่องยนต์ที่เมืองออกสบูร์ก ซึ่งมีการปรับปรุงในการออกแบบและมีการนำโลหะผสมที่น้ำหนักเบามาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องอีกด้วย
รูดอล์ฟ ดีเซล

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2550

พุทธศตวรรษที่ 24
พุทธศตวรรษที่ 24 อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2301 ถึง พ.ศ. 2400

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550

อำเภอท่าหลวง
อำเภอท่าหลวงตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง

ด้านเหนือ อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอลำสนธิ
ด้านตะวันออก อำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี)
ด้านตะวันตก อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอพัฒนานิคม(จังหวัดเสระบุรี)
ด้านใต้ อำเภอมวกเหล็ก และ อำเภอพัฒนานิคม(จังหวัดสระบุรี)