วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550

ภาพยนตร์
รายชื่อเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในเรื่อง (ในวงเล็บคือวันที่ออกฉายรอบปฐมทัศน์):

สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1 : ภัยซ่อนเร้น (The Phantom Menace) (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542)
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 2 : กองทัพโคลนส์จู่โจม (Attack of the Clones) (16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 3 : ซิธชำระแค้น (Revenge of the Sith) (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548)
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 4 : ความหวังใหม่ (A New Hope) (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2520) ในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่า สตาร์ วอร์ส
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 5 : จักรวรรดิโต้กลับ (The Empire Strikes Back) (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2523) ในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่า สตาร์ วอร์ส 2
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 6 : การกลับมาของเจได (Return of the Jedi) (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) ในประเทศไทย เดิมใช้ชื่อว่า สตาร์ วอร์ส 3 ชัยชนะของเจได สตาร์ วอรส์ เกร็ดอื่นๆ
ชื่อ "สตาร์ วอร์ส" ในภาษาไทย เขียนตามชื่อที่ปรากฏตามโรงภาพยนตร์

ไม่มีความคิดเห็น: