วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

อำเภอสุไหงปาดี
อำเภอสุไหงปาดี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส

ประชากร
การปกครองของอำเภอสุไหงปาดีมี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน 1 เทศบาล

ต.ปะลุรู มี 8 หมู่บ้าน
ต.สุไหงปาดี มี 12 หมู่บ้าน
ต.โต๊ะเด็ง มี 5 หมู่บ้าน
ต.สากอ มี 12 หมู่บ้าน
ต.ริโก๋ มี 7 หมู่บ้าน
ต.กาวะ มี 6 หมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: