วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550


ดูความหมายอื่นของ กาฬสินธุ์ ได้ที่ กาฬสินธุ์ (แก้ความกำกวม)
กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดในภาคอีสาน ของประเทศไทย นับเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่ง โดยมีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี และยังมีแหล่งซากไดโนเสาร์หลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ นอกจากนี้ยังรู้จักในด้านโปงลาง
ตามบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ใน พ.ศ. 2336 กาฬสินธุ์ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากเจ้าโสพะมิตรเข้าเฝ้าฯ ถวายสวามิภักดิ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งขึ้นเป็น พระยาไชยสุนทร เจ้าเมืองท่านแรกโดยให้รั้งเมืองสืบไป

จ.กาฬสินธุ์จ.กาฬสินธุ์ หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ 134 ตำบล 1509 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอนามน
อำเภอกมลาไสย
อำเภอร่องคำ
อำเภอกุฉินารายณ์
อำเภอเขาวง
อำเภอยางตลาด
อำเภอห้วยเม็ก
อำเภอสหัสขันธ์
อำเภอคำม่วง
อำเภอท่าคันโท
อำเภอหนองกุงศรี
อำเภอสมเด็จ
อำเภอห้วยผึ้ง
กิ่งอำเภอสามชัย
กิ่งอำเภอนาคู
กิ่งอำเภอดอนจาน
กิ่งอำเภอฆ้องชัย

ไม่มีความคิดเห็น: