วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จังหวัดโทะยะมะ

จังหวัดโทะยะมะ (富山県, Toyama-ken) ตั้งอยู่บริเวณภาคจูบุของญี่ปุ่นมี่เมืองหลวงอยู่ที่เมืองโทะยะมะไม่มีความคิดเห็น: