วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

Rangers

Rangers ทหารหน่วยนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และปลดประจำการไปหลัง สงครามเกาหลี แต่ก็กลับมาปฏิบัติการอีกครั้งในสงครามเวียดนาม ภารกิจของแรงเยอร์ คือการปฏิบัติภารกิจของกองทัพตามวัตถุประสงค์ทางการเมือง และนโยบายของสหรัฐฯ ในยามสงครามแรงเยอร์มีหน้าที่ลาดตระเวนในเขตยึดครองของศัตรู ทำงานร่วมกับทหารหน่วยอื่นๆ ในการโจมตีหรือลอบโจม�! ��ีเป้าหมายสำคัญหลังแนวข้าศึกทั้ง ทางภาคพื้นดิน ทางน้ำ หรือโดยการโดดร่ม (เช่นปฏิบัติการแทรกซึมเบื้องสูงต่อต้านรถถัง) ส่วนในสถานการณ์รุนแรงอื่นๆ แรงเยอร์จะทำหน้าที่ต่อต้านปฏิบัติการของกองโจรและผู้ก่อ การร้าย ช่วยเหลือ ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอเมริกัน ทหารหน่วยแรงเยอร์นั้นต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทุกแห่งในโลก ในทุกสภาพ ภูมิ! อากาศและภูมิประเทศ ทั้งก ลางวันและกลางคืน

ไม่มีความคิดเห็น: