วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550

อำเภอเชียงแสน
อำเภอเชียงแสน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำโขง ตรงกับข้ามกับประเทศลาว ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีซากโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ในบริเวณตัวอำเภอ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ นอกจากนี้เชียงแสนมีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ อันเป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า
อำเภอเชียงแสนแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 6 ตำบล

เวียง
ป่าสัก
บ้านแซว
ศรีดอนมูล
แม่เงิน
โยนก

ไม่มีความคิดเห็น: