วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2419
พุทธศักราช 2419 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1876

บุคคลสำคัญที่เกิดในปีนี้

1 มกราคม - เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (อสัญกรรม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486)

ไม่มีความคิดเห็น: