วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ผู้นำ

1 พฤษภาคม - วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกียวโต
5 พฤษภาคม - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ชาวอังกฤษ 2 นาย เริ่มการโทรเลขขึ้นในราชอาณาจักร แต่ยังไม่สำเร็จ
10 พฤษภาคม - ระบบทางรถไฟข้ามทวีปสายแรกของทวีปอเมริกาเหนือ เสร็จสมบูรณ์
1 มิถุนายน - โทมัส เอดิสัน ได้รับสิทธิบัตรเครื่องลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
7 สิงหาคม - สุริยุปราคาเต็มดวง (ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ) เหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาล
มีการค้นพบดีเอ็นเอเป็นครั้งแรก แต่ยังไม่ทราบถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พ.ศ. 2412 วันเกิด

ไม่มีความคิดเห็น: