วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2542
รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2542

กำแพง (2542)

 • ผู้กำกับ: ถกลเกียรติ วีระวรรณ
  นำแสดงโดย: เกริกพล มัสยวาณิช, เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม, อรรถพร ธีมากร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ธัญญา โสภณ
  คนจร ฯลฯ (2542)

  • ผู้กำกับ: อรรถพร ไทยหิรัญ
   นำแสดงโดย: เรย์ แมคโดนัลด์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, รามาวดี สิริสุขะ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วัชรเกียรติ บุญภักดี, เบญจวรรณ เทิดทูนกุล
   โคลนนิ่ง คนก๊อปปี้คน (2542)

   • ผู้กำกับ: ปิติ จตุรภัทร์
    นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, สิริยากร พุกกะเวส, เสรี วงศ์มณฑา, สุดา ชื่นบาน, วิชญ์ พิมพ์กาญจนมาศ
    ดอกไม้ในทางปืน (2542)

    • ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช
     นำแสดงโดย: ดอม เหมตระกูล, นุชนาฏ สายชมภู
     แตก 4 รักโลภ โกรธ เลว (2542)

     • ผู้กำกับ: องอาจ สิงห์ลำพอง
      นำแสดงโดย: สมชาย เข็มกลัด, ศรราม เทพพิทักษ์, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, ปราโมทย์ แสงศร, ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์
      นางนาก (2542)

      • ผู้กำกับ: นนทรีย์ นิมิบุตร
       นำแสดงโดย: อินทิรา เจริญปุระ, วินัย ไกรบุตร, ปราโมทย์ สุขสถิตย์, พัชริญา นาคบุญชัย, บุญส่ง อยู่ยั่งยืน, ประชา ถาวรเฟีย
       มนต์เพลงสั่งนาง (2542)
       เรื่องตลก 69 (2542)

       • ผู้กำกับ: เป็นเอก รัตนเรือง
        นำแสดงโดย: ลลิตา ปัญโญภาส, แบล็ค ผมทอง, ศิริสิน ศิริพรสมาธิกุล, ลิขิต ทองนาค, ทัศนาวลัย องอาจอิทธิชัย, สีเทา
        ล่าระเบิดเมือง (2542)

        • ผู้กำกับ: เฉลิม วงศ์พิม
         นำแสดงโดย: ดอม เหมตระกูล, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ, วรรณวลัย โปษยานนท์, ธนิสร สัตยมงคล, กฤษณ์ ศุภระมงคล
         สวัสดีบ้านนอก (2542)

         • ผู้กำกับ: ธนิตย์ จิตนุกูล
          นำแสดงโดย: จตุพล ชมพูนิช, ระติพงศ์ ภูมาลี, ปริช กองจรูญ, ฉัตร รูปขจร, นิอร ละมูลภักตร์, สุปันดา ขุนศรีรอด

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

markali52 กล่าวว่า...

Great blog as I read this I ma sat in the garden relaxing on my new homebase garden furniture and my laptop on my knee typing away, it is a lovely day to be in the garden.