วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ค.ศ. 1302
พุทธศักราช 1845 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1302 - มีนาคม ค.ศ. 1303
ค.ศ. 1302 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินจูเลียน
ค.ศ. 1303 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินจูเลียน
มหาศักราช 1224
ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช 664 (วันที่ 28 มีนาคม เป็นวันเถลิงศก) ผู้นำ

ไม่มีความคิดเห็น: