วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุริยา รัตนกุล
ศาสตรจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล เป็นนักภาษาศาสตร์ชั้นนำของไทยในปัจจุบัน ท่านผลิตงานวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ โดยศึกษาภาษาท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไว้เป็นจำนวนมาก ผลงานการวิจัยของท่านได้รับการยอมรับในแวดวงนักภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ท่านยังเป็นอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาฝรั่งเศสแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2513-2521

ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ไม่มีความคิดเห็น: