วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Domain

DHCP · DNS · FTP · HTTP · IMAP4 · IRC · NNTP · XMPP · MIME · POP3 · SIP · SMTP · SNMP · SSH · TELNET · BGP · RPC · RTP · RTCP · TLS/SSL · SDP · SOAP · …
TCP · UDP · DCCP · SCTP · GTP · …
IP (IPv4 · IPv6) · IGMP · ICMP · RSVP · IPsec · …
802.11 · ATM · DTM · Ethernet · FDDI · Frame Relay · GPRS · EVDO · HSPA · PPP · ARP · RARP · L2TP · PPTP · …
Ethernet physical layer · ISDN · Modems · PLC · SONET/SDH · G.709 · …
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่ายังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
Domain Name System (DNS) เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อโดเมน (โดเมนเนม) ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโดเมนนั้นๆ กับหมายเลขไอพีที่ใช้งานอยู่
ประโยชน์ที่สำคัญของ DNS คือช่วยแปลงหมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำได้ยาก (เช่น 207.142.131.206) มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่ายแทน (เช่น wikipedia.org)


ไม่มีความคิดเห็น: