วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550อาจารย์สุรัตน์ วัณโณ เป็นนักสะสมพันธุ์ไม้แปลกและหายากคนสำคัญของเมืองไทย เคยเป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจไม้ประดับเป็นอย่างมาก และได้สะสม ขยายพันธุ์ แลกเปลี่ยน และตกแต่งสวนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี


�สุรัตน์
ผลงาน

หนังสือ พรรณไม้สะสมของ สุรัตน์ วัณโณ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บ้านและสวน เป็นหนังสือที่รวบรวมพรรณไม้้สะสมของ สุรัตน์ วัณโณ มากกว่า 400 ชนิด

ไม่มีความคิดเห็น: